Nagrade

Specifičnost festivala od početka je u tome što filmove ne nagrađuje hijerarhijski – umesto toga, žiri bira nekoliko filmova za Listu značajnih ostvarenja festivala.

Bezvučno, Vivijen Ostrovski

Esej o zvuku i vremenu iz ugla tišine. Zaigran, konceptualni faund-futidž kolažni film koji pokušava da evocira unutrašnju tišinu u umu gledalaca putem prezentacije prizora.

Film razjašnjava kako su naše lično audio-vizuelno iskustvo i istorija film koja ga je formirala duboko usađeni u našu percepciju.

Prvi trenuci prvog januara, Eneo Čarka

Film inspiriše gledaoce putem tajanstvenih prizora da pređu granicu između svesnog i nesvesnog, uma i projektovanog prizora, stvarnog i nestvarnog, budućnosti/sadašnjosti/prošlosti.

Konzistentan zvuk koraka i zvuka zvona, spori pokreti kamere i filozofski dijalog u filmu odjekuju da bi stvorili narative o određenom „trenutku“ svakodnevnog, ali onostranog života.

DNK, Niko Novak i Matevž Jerman

Ljubavna priča sačinjena od muzike, teksta i jedne scene. Iako slika i zvuk najpre sugerišu uznemirujući odnos, oni završavaju u konstantnoj narativnoj harmoniji. Susret dve životinje, mačke i zmije, deluje da ima više zaigranosti i zadivljenosti nego što je očekivano. Ipak, scena je puna životnosti i radoznalosti koje drže našu pažnju. Jedna kompozicija i jedna scene ostavljaju tragove koji se dopunjavaju tekstom pesme. Sporog ritma, preplićući sve tri poetike, film predstavlja lomljivost i prolaznost koje prožimaju iskustvo trenutka.

Veoma dugo vreme ekspozicije, Kloe Galiber-Laine

Poetska refleksija o istoriji i značenju fotografskih snimaka urbanog života i prirodnih jezera tokom jednog veka. Intimne misli o životu, smrti, ekologiji i sećanju date su u obliku voice-overa preko statičnog minimalističkog pejsaža sastavljenog od nekoliko pruga foto i video-snimaka, prekrivenih kapima vode.

Andrej, Nataša Kantvel

Kratki eksperimentalni film u kom se pojavljuje simbolička igra glumca koji dekoriše drveće osnovnom hranljivom namirnicom, praveći od nje kvadrate i loptice. Precizna režija i retro-šik vizuelnost filma Andrej stvaraju modernu egzistencijalističku priču.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.