Fotokopir, Stefani Veberhofer, Austrija, 07:08

Bioskop je mašina. „Fotokopir“ svedoči o tome, pušta da ga nose industrijski ritmovi dok pregovara o analognoj eri, čiji je kraj značio i nove početke, kreativna odstupanja: kao dopuna digitalne masovne kulture koja se odvija pred našim očima, pokret koji je u velikoj meri oslobođen od pritiska da se generiše profit, svojevrsna revolucija u analognim medijima.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.