Bezvučno, Vivijan Ostrovski, SAD, 04:25

Rus može da kaže, „Čujem taj miris…“ Maestro ima viziju o tome kako simfonija treba da zvuči. Žan-Luk Godard „sluša svetlost“. U nemom filmu kako neko može učiniti da gledalac vidi zvuk? Živopisan i bučan sklop arhivskih i savremenih slika koji meditiraju o prošlosti i prisustvu filmskog zvuka.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.