Potencijalnost, Dana Berman Duf, SAD, 16:17

Kratki, strukturisani film u kom se na grafički rad od pet naslovnica Njujork tajmsa iz 1933. i 1934. dodaju elementi zvuka i vremena, i opera iz 1944. Vesti od kuće pomešane sa izuzetno uznemirujućim događajima iz sveta zvuče kao jezivi odjek savremenih vesti. Pažljivo poređenje rasterskih tačaka i fiđmskog zrna razaraju elemente jezika koji su stubovi značenja.
Napomena: Sedam i po minuta u filmu su bez zvuka.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.