Takmičarski program #2
Boje i horizonti

Alternative film-video festival 2020. održava se u vanrednim pandemijskim okolnostima i isključivo putem onlajn platforme. U teškim uslovima i neizvesnosti da li će se festival uopšte održati, ali uz podršku Doma kulture „Studenski grad”, tim festivala je za razliku od prethodne godine kasnio sa raspisivanjem konkursa za prijavljivanje filmova. Uprkos tome, a zahvaljujući interesovanju brojnih autora sa svih strana sveta, pristiglo je preko 400 prijava od kojih smo u takmičarski međunarodni program uvrstili 27 filmova. Izuzetno, ovogodišnje izdanje festivala će predstaviti regionalni program Jug-jugoistok, inače kuriran kao prateći program, kao takmičarski jer ga čine prijavljeni filmovi, a selektovao ih je Greg de Kjuir. Otuda, ovogodišnje izdanje Alternative film-video festivala ponudiće četiri takmičarska programa – tri međunarodna i jedan regionalni. Ovogodišnji festival nema temu, odnosno, smatrali smo da je nemoguće odrediti okvirnu temu u datim realnim okolnostima u kojima dominira samo jedna tema. Dopustili smo da pristigli filmovi spontano oblikuju programske celine.

Tri programske celine međunarodnog takmičarskog programa imenovali smo po izvesnim sižejnim asocijacijama selektovanih filmova i uklopili u labave teorijske koncepte. Prvi program pod nazivom Pripovedač upućuje na ideju Valtera Benjamina o pripovedaču kao arhaičnom čoveku „koji bi doupustio da kamen njegovog života potpuno izgori na blagoj vatri njegove priče”. Program čine različiti tipovi eseja: vizuelne pedagogije, istorijske narativizacije, identitetske potrage i političke izjave koji izazivaju samo načelo pripovedanja, kako ga razume Benjamin, kao spoj individualnog iskustva i iskustva sveta, kao nauk, kao moralna priča. Istovremeno, to je i istorija i hronika, i ep i politika. Drugi program pod nazivom Boje i horizonti uglavnom se oslanja na dominantan podžanr hibridnih filmskih formi – pejzažne filmove. Filmovi obojenih pejzaža, vidljivih i nevidljivih, spoljašnjih i unutrašnjih, onih prošlih i onih budućih. Kroz pejzaže se kreću, uvek ih osvajaju, nekada napuštaju i zaboravljaju, ukazujući na sudbonosnu vezu sa prirodom kao na mitsko jedinstvo čoveka i sveta. Utvarologija – Deridin termin – naziv je trećeg programa filmova, koji možda najbliže i najčudnovatije komuniciraju trenutno stanje svesti. Utvare i sablasti su naše propalo žaljenje. Mi ne odustajemo od naših duhova. Ili oni pak ne odustaju od nas? Ne dozvoljavaju nam da se ugnezdimo u svet kapitalističkog realizma (Mark Fišer).

doplgenger (Isidora Ilić i Boško Prostran)

selektori međunarodnog takmičarskog programa

10. decembar, četvrtak u 20h.

Ukupno trajanje: 83 min.

Otpor polja

Emili Dramer, SAD, 15:45

Potok 10

Hiroja Sakurai, Japan, 06:56

Ruševine: Štit: Smicalica

Alan Braun, Kanada, 13:15

Kamera obskura itd.

Nena Tot, Kanada, 03:00

Gust vazduh

Stefano Miralja, Francuska/Italija, 14:10

Mali događaji u srednje sivoj boji

Huan Hoze Pereira, Francuska, 10:38

Prikaza

Majk Rolo, Kanada, 03:35

Izlivanje reke

Vivijan Kastro, Brazil/Čile, 15:03

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.