Otpor polja, Emili Dramer, SAD, 15:45

Puneći scene sadašnjosti distopijskim spekulacijama, film „Otpor polja“ zadirkuje granice između dokumentarnog i filma naučne fantastike kako bi istražio zanemarena razaranja životne sredine u „flyover“1 državi Ajovi. Snimci dokumentarnog stila prikupljeni sa različitih lokacija – univerzitetski herbarijum, vrtače u kršu naseljene praiskonskom florom i faunom, gradilište telekomunikacionog tornja, između ostalog – koriste se za dočaravanje izmišljene, distopijske pripovesti o uzdizanju biljnog sveta i povlačenju ljudskog roda. Odbacujući ljudsku jedinku kao fokus narativne kinematografije, film usvaja perspektivu simbiotske „implozivne celine“ u kojoj su ljudi i ne-ljudi povezani na preklapajući, ne-celokupan način.

1 bukv. „Preletne“ države – američka fraza koja opisuje delove Sjedinjenih Američkih Država između istočne i zapadne obale.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.