Potok 10, Hiroja Sakurai, Japan, 06:56

U veštačkim plovnim putevima pirinčanih polja voda iz prirode mora slediti veštački postavljena  pravila. Time se priroda čini apstraktnom, stvarajući novi oblik lepote koji se razlikuje od prirodnog stanja. Tema ovog rada je dinamika vode dok prati kurs stvoren ljudskom rukom. Ovo delo je poput baleta koji čini zvuk i pokretanje algi i vode. Sa vodenim putem kao pozorištem, snimio sam koreografiju algi koje plutaju u vodi. U epizodi 10 „Potoka“, pokušao sam eksperiment u kojem je zvuk u vodi zamenjen zvukom iz okoline van plovnog toka. Kao rezultat, gledalac doživljava zvuk vetra kao zvuk podvodnog ambijenta. Vetar pokreće vodene biljke i pritiska ih duž objekata koji plutaju u vodi. Moja namera je bila da iskoristim izraz vetra i uobličim kao metaforu potoka i da impresioniram gledaoca živošću vode, što je tema ovog rada.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.