Prikaza, Majk Rolo, Kanada, 03:35

Vidovnjak prolazi ispod krošnji, prelazi polja, posmatra mirne kutke stvaranja. Svetlo i tama se smenjuju pokazujući svoja lica, dvostranu fantazmu, energiju koja menja oblik kroz vreme. Vidovnjak beleži, sakuplja prikaze.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.