I porcelanska mačka, Džuana Robles, Španija/Irska 04:20

Šetnja razrušenim ulicama i kućama Belhite i Korbera d’Ebre je poput ponovne posete letu 1937. i 1938. godine, kada su nemačka avijacija i Frankova artiljerija devastirali tamošnje gradove. Danas su ovi stari gradovi nemi svedoci nasilja i brutalnih posledica Španskog građanskog rata.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.