Svetlucanje, Beti Blic, Austrija, 04:28

Bioskop je prozor kroz koji gledamo; od spolja ka unutra i iznutra ka spolja. Bioskop je zakrivljeno staklo u kojem se svet preobražava, izvrće, okreće naopako i lomi, tako da možemo neprekidno da stvaramo novu viziju o njemu. Bioskop je vetar koji nežno pomera zavesu u stranu da bi otkrio ono što stoji iza, lice stvari. Bioskop je sve ono što pogodi emulziju svetlosno osetljive filmske trake – bilo to svetlost ili materijal, slučajno ili namerno – i kasnije se projektuje. Bioskop izlazi na površinu i već je…

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/

Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.

© Copyright 2020 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival 2020.

Alternative Film/Video festival 2020.